Acte necesare pentru indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (1 evaluari, media: 5,00 din maxim posibil 5)
Încarc...

Acte necesare:
*cerere (Anexa 6 la HG nr.57/2012);
actul de identitate al solicitantului – (copie şi original);
actul de identitate al celuilalt părinte – (copie şi original);
certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original), hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încredinţare a adopţiei, hotărârea judecatorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi original);
certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006 (copie şi original) sau livret de familie (copie si original);
certificat de căsătorie (copie şi original);
adeverinţă eliberată de angajator (Anexa 2 la HG 52/31.01.2011) din care să rezulte că persoana îndreptăţită:
a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei naşterii copilului,
nivelul lunar al acestora,
prima şi ultima zi de concediu de maternitate,
data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie,
prima zi de concediu de creşterea copilului;
Adeverința cu stagiul de cotizare, eliberată de Casa de Pensii a Municipiului București, sau de la Casa Națională de Pensii Publice din România.
dosar cu şina din carton (coperţi întregi);
declaraţia celuilalt părinte (se completează în faţa funcţionarului);
pentru plata în cont bancar – extras de cont