Declarație privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului finanțat din instrumente structurale

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (2 evaluari, media: 5,00 din maxim posibil 5)
Încarc...

Prevederi legale: Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 750/07.10.2015 > Ordinul nr. 2690/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din H.G.nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale şi privind abrogarea Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale.

Solicitantul finanţării din instrumente structurale (INCLUSIV CEI CARE NU SUNT INSCRISI IN SCOPURI DE TVA!) are obligaţia depunerii la autoritatea de management sau organismul intermediar, odată cu cererea de finanţare, a declaraţiei pe propria răspundere privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale, conform anexei nr. 1, declarând astfel că pentru achiziţiile din cadrul proiectului propus spre finanţare taxa pe valoare adăugată este nedeductibilă.
– Beneficiarii de finanţare din instrumente structurale au obligaţia depunerii la autoritatea de management sau la organismul intermediar, odată cu cererea de rambursare, a declaraţiei pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului finanţat din instrumente structurale, conform anexei nr. 2 la ordin.
– Declaraţia prevăzută anterior trebuie să fie certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Certificarea declaraţiei constă în emiterea unui certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, conform procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Regula este aberanta deoarece o organizatie neinscrisa in scopuri de TVA NU POATE DEDUCE cheltuielile cu TVA prin mecanism ANAF!!!