Simplificare înmatricularea unui automobil

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (12 evaluari, media: 5,00 din maxim posibil 5)
Încarc...

ACTE NECERSARE INMATRICULARII UNEI MASINI

a) Cererea solicitantului; Cerere înmatriculare
b) Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent; Fişă înmatriculare
c) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
d) Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
e) Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
f) Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate. Aceasta se încheie pe numele solicitantului, pe o perioadă de minimum 6 luni;
g) Dovada plăţii taxei de înmatriculare stabilită potrivit legii
h) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare.
i) Dovada achitării timbrului de mediu pentru autovehicule, stabilit potrivit legii (original şi copie) şi decizia de calcul eliberată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă:

• în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale – organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;
• în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică.

j) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor).
k) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie
l) În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia, nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz, şi următoarele documente:

• formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, (vezi model )
sau
• formularul “Certificat” , dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare (vezi model)

În conformitate cu prevederile Ordinului comun MAI-MFP nr.168/2039/2010 – publicat în M.Of. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Finanţelor Publice competente pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul (vezi tabel adrese ANAF) (descarcă).

m) Certificat care atestă plata accizelor, în cazul în care persoanele fizice care solicită înmatricularea unui autoturism sau autoturism de teren, achiziţie intracomunitară, a cărui capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3000 cmc, potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul certificatului care atestă plata accizelor este prevăzut în Ordinul Preşedintelui ANAF publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 663/29.10.2013 .

* Daca masina e veche si are taxa de timbru platita trebuie sa astepti 15 zile pana cei de la ANAF iti dau dovada platii..
* Trebuie sa platesti in mai multe locuri
* Site-ul celor de la DRPCIV e sub orice critica!