Vizarea Acodului de Functionare

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (4 evaluari, media: 5,00 din maxim posibil 5)
Încarc...

Conform HCL nr. 128 din 28.12.2015 actele necesare vizarii sunt:
– Cerere
– Acord de functionare (original)
– Act constitutiv (Statut)
– Certificat constatator pentru sediu si punct de lucru
– Extras C.F. din care sa rezulte ca destinatia spatiului corespunde cu activitatea propusa
– Actul detinerii legale a spatiului
– Document eliberat de ISU privind securitatea la incendiu – Autorizatie conform H.G. ne. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii privind securitatea la incendiu sau negatie
– Planul de situatie cu incadrarea in zona a imobilului in care se desfasoara exercitiul comercial
– declaratie pe proprprie raspundere conform Legii nr 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatilor familiale si persoanelor juridice, modificata si completata.

Toate aceste documente, exceptand cererea, se afla deja la Primaria Municipiului Lugoj in arhive, pe fondul lipsei profunde de competenta de care dau dovada angajatii primariei Pj-urile sunt nevoite sa petreaca ore in sir pe holurile primariei pentru a li viza acordul de functionare.