Cazier fiscal persoana fizica

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (4 evaluari, media: 4,50 din maxim posibil 5)
Încarc...

Documente necesare:
– cerere tip, se distribuie gratuit- formularul 502 ;
– chitanţa de achitare a taxei de 20 lei ;
– copie act identitate (BI/CI) – administrator sau reprezentant pe baza de mandat, după caz;
– actul care atestă numirea reprezentantului legal al acestora(Ex. acte constituire / certificat constatator de la oficiul registrului comertului)
– împuternicirea , în cazul în care cererea se depune prin alt reprezentant.