Legea 76/2002 și OUG158/2005

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (5 evaluari, media: 5,00 din maxim posibil 5)
Încarc...

Voi prezenta o parte din cererea mea adresată instanței, cu cîteva completări în această adresă către Guvernul Cioloș. Iată ce solicit instanței și ce am solicitat și guvernului anterior sau Avocatului Poporului. În cazul în care veți lua în seamă aceste sesizări, deși eu nu cred, vor beneficia cele trei, patru sute de mii de șomeri, dar eu nu pentru că voi fi pensionar. Iată ce solicit.
Revin asupra cererii mele, din Dosarul 32076/3/2014*, în care doream ca Guvernul, Parlamentul, și Președinția să facă modificări, sau precizări asupra unor noțiuni prezentate în OUG 158/2005 – privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și în Legea 76 /2002 – privind sistemul asigurărilor pentru șomaj. Voi cita pe scurt cîteva articole din aceste legi și modul în care ar trebui modificate noțiunile de „stagiu de cotizare” și de „lună”/ „luni”, „an/ani” în sensul că acestea ar trebui să fie înlocuite cu un număr de zile fie calendaristice, fie lucrătoare, fie cotizate, după caz.
Fac precizarea că m-am adresat atît Guvernului cît și Avocatului Poporului, cam în același sens. Guvernul mi-a mulțumit pentru interesul acordat ordonanței și mi-a spus că va lua măsuri, neprecizînd în cîte zeci de ani, iar în dosarul în cauză consideră că nu e de demnitatea ditamai Guvernului ca să stea alături de un șomer în fața instanței. Avocatul „Poporului” mi-a dat un răspuns din care am înțeles că cei peste 600.000 de mii de șomeri anual, nu reprezintă „poporul” pentru această instituție de stat, așa că nu poate fi luată în seamă sesizarea. Mulțimea de șomeri, care nu înseamnă „poporul”, nu-i totuna cu poporul înțeles de acest Avocat al „poporului”, pentru care „popor” înseamnă acuzatul pentru șpagă, D primar Oprescu , sau demisionatul premier.
Voi aduce în sprijinul cererii mele atît faptul că e normal ca noțiunile să fie definite fără putință de interpretare de către fiecare funcționar pus în situația de a le aplica, cît și următorul comunicat:
„În ziua de 7 mai 2015, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituția României și al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere următoarele excepții de neconstituționalitate:…..
2. Excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.6 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, care au următorul conținut: „Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 6 ani reținerea și nevărsarea, cu intenție, în cel mult 30 de zile de la scadență, a sumelor reprezentând impozite sau contribuții cu reținere la sursă.”
În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a decis:
Curtea a constatat că legea nu definește noțiunea de „impozite sau contribuții cu reținere la sursă”, astfel că norma care incriminează infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de art.6 din Legea nr.241/2005 nu întrunește condițiile de claritate, previzibilitate și accesibilitate, încălcând prevederile constituționale cuprinse în art.1 alin.(5) care consacră principiul legalității.”
Cum probabil nu voi fi luat în seamă de către Curtea constituțională, eu fiind un simplu cetățean șomer, mă adresez instanței în speranța că va reuși să impună modificarea acelor articole care nu întrunesc „condițiile de claritate, previzibilitate și accesibilitate, încălcând prevederile constituționale cuprinse în art.1 alin.(5) care consacră principiul legalității”. Am întîlnit la doi experți contabili judiciari și la funcționarii publici trei interpretări diferite pentru același caz. Nefiind definite noțiunile de „lună/luni” sau „stagiu de cotizare”, sau „an/ani” etc, în aceste legi, e normal ca unii să înțeleagă din aceste referiri din lege, fie luna de pe cer, fie ziua de luni a săptămînii, fie lună calendaristică, fie că dacă numai una sau toate zilele dintr-o lună calendaristică sînt lucrate, formează tot o lună de cotizare, fie ca „an” să fie durata dintre 1 ianuarie pînă în 31 decembrie, fie alte durate etc. Aceste noțiuni sunt interpretate după cum dorește și înțelege fiecare, fără a putea să i se spună că nu e legal. Ca argumente că aplicarea acestor legi este diferită pentru același caz, vă pot prezenta două Expertize făcute de doi așa numiți „experți judiciari”, cît și aplicarea prevederilor legii de funcționari ai agențiilor de șomaj și de judecători. Toate aceste aplicări ale acestor legi sunt pentru același caz de șomaj și au rezultate total diferite în aceste prezentări. Este de domeniul fantasticului, pentru că nu sunt definite clar noțiunile.
De aceea propun modificarea cel puțin a următoarelor articole, articole de care m-am lovit personal (Legiuitorul ar trebui să facă modificări în cuprinsul întregii legi ):
Citez din L76/2002:
„Art. 5 V. stagiu de cotizare – perioada în care s-a plătit contribuția de asigurări pentru șomaj atît de către asigurat, cat si de angajator….”
Art. 34 (1) „Șomerii prevăzuți la art. 17 alin. (1) beneficiază de indemnizație de șomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;”
ART. 38 (3) Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 de zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data prevăzută la alin. (1), indemnizația de șomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii.
(4) Termenul de maximum 12 luni prevăzut la alin. (3) este termen de decădere din drepturi
ART. 39 (1) Indemnizația de șomaj se acordă șomerilor prevăzuți la art. 17 alin. (1), pe perioade stabilite diferențiat, în funcție de stagiul de cotizare, după cum urmează:
a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an;
b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 5 ani;
c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani*).
(2) Cuantumul indemnizației de șomaj prevăzute la alin. (1) este o sumă acordată lunar și în mod diferențiat, în funcție de stagiul de cotizare, după cum urmează:
a) 75% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an;
b) suma prevăzută la lit. a) la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare.
(3) Cotele procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare, prevăzute la alin. (2) lit. b
a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 3 ani;
b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 5 ani;
c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 10 ani;
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani.
ART. 44 Încetarea plății indemnizațiilor de șomaj acordate beneficiarilor are loc după cum urmează: a) la data încadrării în muncă, conform legii, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată mai mare de 12 luni;.”

Aceste articole vor fi modificate ca mai jos:

„Art. 5 V. Stagiul de cotizare este perioada în care s-a calculat contribuția de asigurări pentru șomaj atît de către asigurat, cat si de angajator….” (Obsv. de înlocuit„ plătit” sau „achitat” cu „calculat” contribuția, pentru că angajatul nu poate obliga pe angajator să-și plătească contribuțiile către stat și nu are vină că e posibil ca angajatorul să nu achite sumele reținute. Statul are pîrghiile necesare.)
Art. 34 (1) „Șomerii prevăzuți la art. 17 alin. (1) beneficiază de indemnizație de șomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: a) au un stagiu de cotizare de minimum 240 zile ” (Obsv. Adică 240zile= 12luni*20zile de cotizare, în loc de „12luni”. În felul acesta toți șomerii vor avea aceeași condiție de stagiu de 240 de zile. 12 luni din lege pot fi interpretate fie ca 12 luni calendaristice în care există cel puțin o zi lucrată, sau 12 luni complet lucrate sau de ce nu 12 zile de luni, luni ca zi din săptămînă,ș.a) „ în ultimele 730 zile calendaristice anterioare datei încetării contractului individual de muncă” (Obsv. adică 730zile=365 zile/an*2ani în loc „24 de luni”. ;” Nu se va mai putea interpreta 24 de luni, ca 24 de luni calendaristice anterioare lunii de înregistrare ca șomer sau 24 de luni de la data de… pînă la data de…, așa cum calculezi vîrsta, sau 24 de zile de luni (nu zilele de marți, joi, vineri) etc).
ART. 38 (3)„ Dacă cererea, fără alte documente ”( Obsv. trebuie specificat „fără alte documente” deoarece ORDINUL nr .85 din 22 februarie 2002 privind aprobarea Procedurii de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj prevede adeverințe care nu se pot obține conform codului fiscal de la fostul angajator decît în luna următoare, adică după închiderea finaciar contabilă a lunii în curs. Niciodată nu se pot îndeplini cele 10 zile pentru înscriere la șomaj),„ este înregistrată după expirarea termenului de 10 de zile lucrătoare ”( Obsv. trebuie specificat zile „lucrătoare”, pentru că în 10 zile calendaristice pot fi un număr diferit de zile lucrătoare funcție de data de înscriere și atunci sunt condiții diferite pentru șomeri funcție de data de începerii a șomajului)„, dar nu mai târziu de 365 zile calendaristice ”( Obsv. 365 zile calendaristice sunt aceleași pentru orice șomer față de 12 luni, care pot fi interpretate, am arătat, în fel și chip) „de la data prevăzută la alin. (1), indemnizația de șomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii.”
„(4) Termenul de maximum 365 zile calendaristice ”( Obsv. 365 zile în loc de „12 luni”; 12 luni pot fi interpretate la fel cum calculez vîrsta, sau poți număra 12 luni calendaristice, de ex. din 10 nov 2015 plus decembrie 2015 plus ianuarie 2016- fiind a III-a lună și ajungi ca a XII-a lună să fie pînă în 30 oct.2016 – cînd sînt 12 luni calendaristice, dar mai puțin de un an etc. ) „prevăzut la alin. (3) este termen de decădere din drepturi”
ART. 39„ (1) Indemnizația de șomaj se acordă șomerilor prevăzuți la art. 17 alin. (1), pe perioade stabilite diferențiat, în funcție de stagiul de cotizare, după cum urmează:
a) 183 zile ”( Obsv. 183 zile sunt cca 30zile *3luni+ 31zile*3luni, în loc de „6 luni”; termenul de 6 luni din lege poate avea mai multe interpretări.), pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 240 zile de cotizare (Obsv. 240=12luni*20zile de cotizare; în loc de „un an”; un an poate fi interpretat ca 365 sau 366 zile de cotizare sau de 365/366 zile calendaristice, sau un an poate avea numai 12 zile de cotizare- adică cîte o zi în fiecare din cele 12 luni ale anului, sau cine mai știe cum) ;
„b) 274 zile ” (Obsv. cele 274 zile – cca30zile *9luni- sînt mereu aceleași, față de „9 luni” din lege), pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 1200 zile de cotizare (Obsv. 1200zile=5ani*12luni*20zile de cotizare sunt mereu aceleași; față de cei „5 ani” din prezent, care pot avea un număr de zile de cotizare diferit funcție de data de calcul și deci nu ar fi condiții identice pentru toți, sau de ce nu cei cinci ani de cotizare pot avea numai cinci zile de cotizare, cîte una în fiecare an calendaristic; de ce nu?);
„c) 365 zile” (Obsv. 365 zile în loc de „12 luni” ), „pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 2400 zile de cotizare” (Obsv. 2400=10ani*12luni*20zile de cotizare; în loc de „10 ani”; an poate fi interpretat ca 365 sau 366 zile de cotizare sau de 365/366 zile calendaristice, sau un an calendaristic cu numai 12 zile de cotizare – cîte o zi în fiecare lună; cei 10 ani de cotizare au oricum un număr diferit de zile lucrătoare funcție de data de șomaj și deci nu sunt 10 ani egali pentru toți șomerii așa cum sunt cele 2400 de zile de cotizare);
„(2) Cuantumul indemnizației de șomaj prevăzute la alin. (1) este o sumă acordată lunar și în mod diferențiat, în funcție de stagiul de cotizare, după cum urmează:
a) 75% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 240 zile de cotizare ”(Obsv. 240 zileîn loc de un „un an”);
„b) suma prevăzută la lit. a) la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra venitului realizat în ultimele 240 de zile de cotizare împărțit la 12 ”(Obsv. în loc de „mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare” se va folosi „venitului realizat în ultimele 240 de zile de cotizare împărțit la 12”. În felul acesta nu mai există posibilitatea ca în cele 12 luni de cotizare, să fie 12 luni calendaristice care ar putea avea numai cîte o zi, două pe lună lucrate, deci poți avea 12 zile lucrate în cele 12 luni calendaristice în care ai cotizat.), „a unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare.
(3) Cotele procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare, prevăzute la alin. (2) lit. b
a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 720 de zile de cotizare ”(Obsv.720 zile de cotizare și nu „3 ani”);
„b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 1200 zile de cotizare” (Obsv. 1200 zile=5anix12luni*20 zile de cotizare/lună și nu „5 ani„);
„c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 2.400 zile de cotizare” (Obsv. 2400=10ani x 12luni*20zile lucrătoare/lună și nu„ 10 ani”; pentru că cei 10 ani pot fi interpretați ca 10 ani calendaristici, sau 10 ani calculați similar cum calculezi vîrsta, sau și mai absurd 10 ani formați din 365 (sau 366 ) de zile de cotizare și nu 365 sau 366 zile calendaristice cu zilele lucrătoare respective; cei 10 ani pot pot fi diferiți de la un șomer la altul, funcție de nr. zile libere din perioada respectivă în timp ce 2400 zile lucrate nu se modifică);
„d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 4.800 zile de cotizare” (Obsv. 4800=20ani*12luni*20zilelucrătoare/lună și nu „20 de ani”. În felul acesta cele 4.800 zile de cotizare sunt identice pentru orice șomer și nu depind de data intrării în șomaj așa cum ar depinde cei 20 de ani.).
„ART. 44 Încetarea plății indemnizațiilor de șomaj acordate beneficiarilor are loc după cum urmează: la data încadrării în muncă, conform legii, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată mai mare de 365 zile calendaristice” (Obsv. 365zile în loc de 12 luni);
Voi cita și articole din OUG 158/2005, care pot fi interpretate diferit cînd sunt aplicate de persoane diferite pentru același caz:
Art.7 Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin (1) lit. a)-d) este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.
Art. 8 (1)Stagiul de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzut la art. 7, se constituie din însumarea perioadelor:
a) pentru care s-a achitat contribuția pentru concedii și indemnizații de către angajator sau, după caz de către asigurat, respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru șomaj.
(2)Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate perioadele în care asiguratul beneficiază de concediile si indemnizațiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.
(3)Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate si perioadele în care asiguratul:
a)a beneficiat de pensie de invaliditate;
b)a urmat cursurile de zi ale învățămîntului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora.
(4)Perioadele prevăzute la alin. (2) si (3) se asimilează stagiului de cotizare numai dacă în aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare în înțelesul prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
Art. 10 (1) Baza de calcul a indemnizațiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie a veniturilor din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pînă la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar, pe baza cărora se calculează contribuția pentru concedii și indemnizații.
Art. 11 (1)Asigurații beneficiază de concedii si de indemnizații, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementarilor în vigoare.
(2)În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, medic curant este orice medic aflat în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum și orice alt medic cu autorizație de liberă practică valabilă și care încheie o convenție în acest sens cu casele de asigurări de sănătate, în condițiile prezentei ordonanțe de urgenta.
Față de aceste articolele citate mai sus din OUG158/2005 propun următoarea reformulare (voi argumenta pe scurt fiecare modificare).
„Art.7 Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin (1) lit. a)-d) este de 20 zile cu contribuția datorată” (Obsv. 20 zile cu contribuția datorată în loc de „o lună cu contribuția achitată”; pentru că o lună poate fi interpretată diferit, fie ca 27,28,30, 31 zile calendaristice, fie ca o lună calendaristică formată din cel puțin o zi cu contribuția datorată, fie ca o lună de pe cer ș.a) „realizate în ultimele 365 zile anterioare datei pentru care se acordă concediul medical inițial”. (Obsv. 365 zile în loc de un an, fie el bisect sau nu)
„Art. 8 (1) Stagiul de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, (Obsv. specificarea „prevăzut la art. 7” trebuie să lipsească din acest articol pentru că în cuprinsul ordonanței nu se definește „stagiul de cotizare” în nici un articol. Unii experți judiciari sau unii funcționari, au considerat că acest articol definește numai stagiul minim de cotizare. Așa că alt stagiu de cotizare diferit de cel minim, rămîne la latitudinea fiecăruia și poate fi format de exemplu fie din ultimele 12 luni calendaristice sau fie din ultimele 12 luni calendaristice în care există cel puțin o zi lucrată, sau fie din 12 luni calendaristice care au completate toate zilele lucrătoare cu zile lucrate în ultimii doi ani, etc ), „se constituie din însumarea perioadelor: a)pentru care s-a calculat” (Obsv. „calculat” în loc de „achitat” sau „plătit”, pentru că angajatul nu poate obliga pe angajator să-și achite obligațiile fiscale. Deci cei pentru care angajatorul nu și-a îndeplinit obligațiile către stat nu au încă stagiu de cotizare, deși li s-au reținut contribuțiile datorate) „contribuția pentru concedii și indemnizații de către angajator sau…..
……………………
(4)Perioadele prevăzute la alin. (2) si (3) se asimilează stagiului de cotizare numai dacă în aceste perioade asiguratul nu a realizat 20 zile lucrate, pentru stagiul minim, sau 120 zile lucrate pentru baza de calcul, în ultimele 365 zile calendaristice anterioare datei începerii concediului medical inițial ”(Obsv. Am făcut aceste precizări întrucît se poate interpreta că stagiul de cotizare este format și din zilele de concediu medical așa cum am întîlnit la unii experți judiciari sau funcționari ai agențiilor de șomaj, sau alte stagii asimilate deși în ultimul an se întîlnesc mai mult de 20 sau 120 zile lucrate. Se va recurge la asimilări numai dacă nu există zilele de cotizare necesare stagiului minim de 20 de zile sau cele 120 zile)
„Art. 10 (1) Baza zilnică de calcul a indemnizațiilor prevăzute la art. 2 se determină prin împărțirea la 120 a veniturilor brute realizate în ultimele 120 zile cu contribuția calculată, zile întîlnite în ultimele 365 zile calendaristice anterioare datei concediului medical inițial. Dacă nu se găsesc aceste 120 de zile de cotizare se va recurge la zile ce pot fi asimilate stagiului de cotizare” (Obsv. se va renunța la baza de calcul lunară și la „ medie a veniturilor din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare” care lasă loc la multe interpretări, chiar și din partea acelora care sunt experți contabili judiciari).„ Baza zilnică de calcul nu va depăși valoarea a 12 salarii lunare minime brute pe țară împărțită la 240” (Obsv. în locul „ pînă la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar, pe baza cărora se calculează contribuția pentru concedii și indemnizații”, care are mai multe înțelesuri, sau nici un înțeles. Adică unii limitează venitul lunar chiar dacă s-a achitat contribuția, alții baza de calcul ).
„Art. 11 (1) Asigurații beneficiază de concedii si de indemnizații, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementarilor în vigoare.
(2)Abrogat” ( Nu ar trebui ca plata concediului medical să se facă numai dacă medicul are contract sau convenție cu casele de asigurări de sănătate. Ce se întîmplă dacă ești în excursie și ajungi să fii tratat la un spital din Paris, iar apoi medicii de acolo îți recomandă și repaus o perioadă de timp? Trebuie să te prezinți la medicul de familie pentru a-ți elibera un alt certificat medical? De ce?)
Eu nu cred că voi mai ajunge de a beneficia de o aplicare identică a acestor legi, pentru orice șomer din țară și de către oricare funcționar. Mă pensionez. Dar dacă veți putea convinge pe Curtea Constituțională că noțiunile de „lună/luni/an/ani/stagiu de cotizare” etc. din cuprinsul acestor legi „nu întrunesc condițiile de claritate, previzibilitate și accesibilitate, încălcând prevederile constituționale cuprinse în art.1 alin.(5) care consacră principiul legalității” sau pe Guvern, Parlament, Președinție ca să le modifice așa cum am propus eu (făcînd referire numai la zile, calendaristice, lucrate, lucrătoare; Nu m definit ce înseamnă o zi de cotizare, adică o oră, opt, zece sau douăsprezece ore lucrate pe zi calendaristică), veți aduce un mare ajutor sutelor de mii de șomeri. Vor beneficia de aplicarea identică a prevederilor legii oriunde în țară și pentru oricare șomer, indiferent de data șomajului și de agenția de șomaj. Eu nu cred că veți căuta vreo portiță legală de a redefini corect noțiunile folosite, ci mai curînd mă aștept să găsiți o poartă pentru a respinge cererea.
Nu am banii și timpul pentru a strînge semnăturile necesare pentru inițiative legislative. Guvernul, Avocatul Poporului, Parlamentul, Curtea nu se apleacă asupra sesizărilor unui cetățean.
Modificările pe care eu consider că sunt necesare și vin în ajutorul sutelor de mii de șomeri sunt scrise cu un font de culoare roșie și sunt în ghilimele. Bineînțeles că specialiștii guvernului pot aduce îmbunătățiri acestor modificări și pot căuta să înlăture și alte ambiguități rămase nesesizate de mine în aceste legi.
Pe lîngă această cerere de mai sus, adresată și instanței și care nu cred că acolo va avea rezolvare logică și de bun simț și probabil la fel va fi soluționată și de la cest guvern, vin și cu rugămintea de a lua în seamă și următoarele sesizări, care au mai fost transmise la guvernele anterioare și care probabil vor rămîne tot nerezolvate, pentru că voi primi răspuns de la aceeași funcționari.
Sincer în cazul în care considerați că modificările propuse sunt niște aberații și nu lasă loc de ambiguități și deci ,nu vor fi luate în seamă, răspundeți-mi în cîteva cuvinte renunțînd la înșirarea pe multe pagini a multor prevederi legale, din care să rezulte că vă doare în cur de cei cîteva sute de mii de șomeri.
Totuși îndrăznesc să cer și abrogarea ORDINULui nr .85 din 22 februarie 2002 privind aprobarea Procedurii de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj, care prevede că trebuie să te prezonți personal la sediul A.L.O.F.M., cu următoarele documente:
-1. CARTE IDENTITATE (ORIGINAL ȘI COPIE);
-2. CERTIFICAT NAȘTERE/ CASATORIE
-3. ACT DE STUDII ( DIPLOMA SI CERTIFICAT DE CALIFICARE ORIGINAL ȘI COPIE );
-4. ADEVERINȚA MEDICALĂ (APT MUNCĂ SAU APT DE MUNCĂ CU RESTRICTII – VALABILĂ 30 ZILE);
-5. CERTIFICAT ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ (DIN CARE SĂ REZULTE CĂ NU REALIZEAZĂ VENITURI SAU REALIZEAZĂ, DIN ACTIVITĂȚI AUTORIZATE POTRIVIT LEGII, VENITURI MAl MICI DECÎT INDICATORUL SOCIAL DE REFERINȚĂ- VALABILA 90 ZILE)
-6. CARNET DEMUNCĂ (ORIGINAL ȘI COPIE);
-7. ADEVERINȚA DE LA ULTIMA UNITATE (ANEXA 11 CONFORM H.G.119/2014)-ORIGINAL
-8. ADEVERINȚA DE VECHIME DE LA UNITATE CU PERIOADA 01.01.2011 PÎNĂ LA DATA DESFACERII CONTRACTULUI DE MUNCĂ (ORIGINAL ȘI COPIE)”

Pe lîngă obligația prezentării în fața funcționarului, ți se cer o mulțime de informații pe hîrtie, informații inutile și care, de la numărul 5 la numărul 8, se află în baza de date a agențiilor de șomaj sau a altor instituții publice în format electronic. Azi cu ajutorul internetului se pot face plăți sau încasa orice sumă de bani,( mii, zeci de mii, sute de mii de lei) și te poți adresa fără să fii prezent personal și Guvernului și Parlamentului ș.a.; însă pentru înscrierea la agenția de șomaj e necesară prezența personală. Vă dați seama ce persoană importantă, sau teroristă este șomerul?
Pe lîngă informațiile (de la nr.5-la 8 ) de la administrația financiară, de la casa de pensii, informații care se găsesc în bazele de date ale instituțiilor publice și ar trebui să fie accesate instantaneu, acestea fiind abonate la internet (Citez Din Hotărîrea guvernului 174/2002 art 18 pct. (3) și pct. (4) „…datele privind raporturile de muncă … pe baza înscrisurilor efectuate în carnetul de muncă, …se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă prin sistemul informatic al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă de către Inspecția Muncii” iar „…informațiile cuprinse în declarațiile lunare privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, prevăzute în Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, depuse de angajator sau plătitorul de venit” …. „ se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice”) se cere să plătești și o adeverință medicală.
Să presupunem și următoarea situație. După zeci de ani de muncă i se comunică că de a doua zi este fără loc de muncă. În drum spre casă, datorită acestei vești, face un accident cerebral, vascular, de mașină etc. În lege se spune că numai dacă „starea de sănătate si capacitățile fizice și psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci” acea persoană poate deveni șomer. Deci acea persoană accidentată sau bolnavă nu poate beneficia de indemnizație pentru șomaj sau pentru concediul medical după atîția zeci de ani de muncă ! Fiind neasigurat trebuie să plătești și spitalizarea și consultațiile și medicamentele toate.
De ce să nu poți fi înscris la șomaj, după 40 de ani muncă, dacă te-ai îmbolnăvit înainte de face rost de toate adeverințele cerute de acel ordin? Nu credeți că ar trebui renunțat la această condiție tîmpită? Adică nu sunt șomer dacă m-am îmbolnăvit înainte de a reuși să adun toate acele adeverințe fără sens cerute de ALOFM și rămîn neasigurat!
Adeverința medicală nu își are rost pentru că în cazul unei noi angajări ești obligat să faci noi analize medicale. Această adeverință medicală nu folosește decît pentru întîrzierea înscrierii la șomaj, pentru că un eventual angajator nu ține cont de ea și trebuie să mergi la o consultare la medicul angajatorului. Și nici agenției nu-i folosește la nimic, nici în cazul, greu de crezut, în care te-ar angaja. Adeverința medicală eliberată de medic pentru a o prezenta agenției de ocupare a forței de muncă trebuie plătită de viitorul șomer înscris, pentru că nu este gratuită și oricum, rămas fără loc de muncă, nu mai este nici asigurat.
Motivarea că nu se poate renunța la adeverința medicală pentru că așa sînt prevederile, este absurdă. Modificați acele prevederi care cer o adeverință ce nu folosește decît la umilirea celui care a ajuns fără loc de muncă sau să rămînă neasigurat după ce a cotizat zeci de ani.
Mai mult Agenția de ocupare a forței de muncă este informată, conform legii „on line”, că salariatul X nu mai achită dările către stat de la data în care a rămas fără loc de muncă. De ce trebuie să ceară să i se acorde îndemnizație de șomaj? De ce nu se acordă automat indemnizația de șomaj de către agenție, de la data la care nu se mai plătește contribuția? Sau, de ce nu face agenția o cerere către șomer în care să-l întrebe dacă dorește să primească indemnizație de șomaj? Așa mi se pare corect stimate guvern, mai ales după 30-40 de ani de muncă și de plată a taxelor și impozitelor!