modificare in statultul societatii, respectiv mutare sediu social

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (5 evaluari, media: 5,00 din maxim posibil 5)
Încarc...

Buna ziua,
La ONRC Brasov, se elibereaza bonuri de ordine, mai multe decat pot solutiona functionarii.Programul de lucru este pana la ora 16.30( teoretic) practic de la ora 15.50-16, functionarii nu mai primesc cereri spre solutionare.Nu odata s-a intamplat sa fac anticamera 4-5 ore si sa plec la 16.30 fara nici un raspuns, fara o rezolvare, pentru ca functionarii asteapta in birou sa plece toata lumea, dupa care parasesc si ei biroul.In plus, pentru schimbare sediul social, unde sa primesc corespondenta ( pentru ca legea ma obliga sa am sediul social) nu desfasor nici o activitate acolo,am nevoie de foarte multe acte „:Cererea de înregistrare (original) – formular ce se poate descarca de pe net ;Declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:

persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 3 – pct. 6, Nota de subsol – original);
persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 3 – original);
Hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor sau decizia asociatului unic/ CA/ directoratului sau, după caz, actul adiţional la actul constitutiv (original) – (contorizat la numar de cuvinte si caractere)
Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, copie ,
Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit – formular descarcat de pe net,
Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 5, rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social – detalii;
Certificatul de înregistrare (original) – detalii;
Actul constitutiv actualizat, în original – detalii(redactat la ONRC – 173 lei)
Dacă este cazul:

avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original) – formular;
alte avize prealabile prevăzute de legile speciale (copie – detalii);
împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);

Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale legale – detalii:

45 lei – taxele de registru;
27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014;
72 lei pentru fiecare sediu autorizat pe baza declaraţiei pe proprie răspundere (45 lei taxa de registru, la care se adaugă 27 lei reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014)” ;acceptul vecinilor+declaratie.TOATE ACESTEA PENTRU A PRIMI CORESPONDENTA LA ALTA ADRESA.