acte dosar locuinta sociala -legea 114/1996

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (1 evaluari, media: 5,00 din maxim posibil 5)
Încarc...

Stiu ca e ceva de citit, dar va rog sa parcurgeti textul (este luat integral din hartia care mi-a fost inmanata atunci cand am facut cerere pentru o locuinta sociala la Primaria sectorului 6, in august 2009). Veti avea surpriza sa constatati cate acte sunt cerute si cat timp dureaza pana cand reusesti sa le obtii pe toate.
Potrivit Legii 114/1996, solicitantul trebuie sa depuna la dosar urmatoarele:
– declaratie autentificata ca nu a detinut, nu detine locuinta proprietate personala, nu a cedat un contract de inchiriere si nu a beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte
– certificat de casatorie/ divort
– actele de identitate ale ambilor soti
– dovada domiciliilor stabile avute pana la data depunerii cererii (pentru ambii soti) prin adeverinta eliberata de serviciul de evidenta a populatiei pe raza careia solicitantul are domiciliul stabil (in original)
– certificatele de nastere ale copiilor sau actele de identitate
– dovada calitatii in care familia figureaza cu domiciliul stabil. In cazul meu: contract de inchiriere in care se precizeaza suprafata inchiriata si actul de proprietate de la adresa unde locuiesc ca chirias la proprietar, precum si copie dupa actul de identitate al proprietarului
– adeverinta de la asociatia de proprietari a blocului in care locuieste solicitantul care sa precizeze persoanele pentru care
s-au platit cote de intretinere in ultimele 12 luni
– dovada studiilor absolvite de membrii familiei (pentru cei fara studii se cere o declaratie notariala data in acest sens!!!)
– daca dupa 01.01.1990 a avut alt domiciliu stabil, solicitantul trebuie sa prezinte actele domiciliilor anterioare (pentru orase – contract de inchiriere, actul de proprietate si actele de identitate ale parintilor daca au locuit cu acestia. Daca nu se pot prezenta aceste acte, se vor aduce adeverinte de la institutiile in evidenta carora sunt domiciliile, in care se va mentiona daca solicitantii au figurat in calitate de proprietar sau de chirias dupa 01.01.1990. Pentru mediul rural: se cer adeverinte eliberate de primariile comunelor pe raza carora au domiciliat din care sa reiasa daca au figurat in calitate de proprietar sau chirias dupa 01.01.1990
– daca solicitantul sau sotul/sotia are unul dintre parinti decedati si mai are frati, trebuie sa prezinte certificatul de mostenitor, daca nu are calitate de mostenitor va prezenta o adeverinta eliberata de Directia Impozite si taxe din care sa reiasa ca nu are si nu a avut locuinta la adresa unde a avut domiciliul stabil
– certificat medical (daca este cazul) conform OUG 40/1999, avizat de medicul de familie pentru solicitant, sot/sotie, copii
– certificat de handicapat (daca este cazul)
– certificat de ranit, luptator sau urmas al celui decedat in Revolutia din decembrie 1989 (daca este cazul)
– dovada drepturilor acordate de prevederile Legii 44/1994 (daca este cazul)
– dovada drepturilor acordate de prevederile Decretului – Lege 118/1990 (daca este cazul)
– sentinta judecatoreasca de evacuare, procesul verbal de punere in aplicare a sentintei sau somatia de evacuare pentru cei care au fost evacuati
– pentru copiii rezultati din concubinaj se va prezenta sentinta judecatoreasca de incredintare a minorilor
– pensionarii vor prezenta decizia de pensionare sau decizia de pierdere a capacitatii de munca
– dovada veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni de famila solicitantului ( de la circa financiara)
– adeverinte de la locurile de munca cu veniturile nete realizate in ultimele 12 luni pentru fiecare membru de familie salariat, iar daca lucrezi la privat trebuie sa mai prezinti (pe langa adeverinta) si cartea de munca completata la zi si contractul de munca (in original si copie).
– somerii vor prezenta carnetul de luare in evidenta la oficiul forte de munca si dovada veniturilor nete realizate in lunile respective
– cei care nu au loc de munca si nu realizeaza niciun venit, vor prezenta declaratie data la notarul public (pentru lunile in care nu au lucrat in ultimul an)
– pensionarii vor prezenta taloanele de pensie din ultimele 12 luni sau adeverinta eliberata de oficiul de pensii cu pensia primita in ultimele 12 luni
– pentru copiii prescolari se va prezenta talonul cu alocatia de stat primita in luna anterioara depunerii cererii, iar pentru scolari, adeverinta eliberata de scoala cu alocatia primita
– dosar de incopciat
Cererile se analizeaza de comisia sociala a consiliului local al sectorului, care stabileste ordinea de prioritate in baza criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, sunt aprobate de consiliul local al sectorului. Vechimea cererii se ia in calcul de la data la care solicitantul a prezentat toate actele necesare.
Listele cu ordinea de prioritate la atribuirea unei locuinte se intocmesc in fiecare an, iar solicitantii au obligatia sa se prezinte anual, in luna septembrie, cu aceleasi acte reactualizate (deci solicitate de la institutiile abilitate) pentru reverificarea situatiei locative. In caz de neprezentare nu vor mai fi luati in evidenta pe listele cu solicitantii care se vor intocmi pentru anul urmator. Eu fac asta an de an, din 2009.
Toate aceste documente sunt solicitate in baza Legii locuintei nr.114/1996, Legii nr.145/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr.114/1996 si a HG nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Legii nr.114/1996