Avize , autorizatii de Mediu pentru proiecte care nu sunt in Anexa 1 si 2 din HG . 445/13.iulie 2009

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (8 evaluari, media: 4,63 din maxim posibil 5)
Încarc...

SC SOFTPROIECT SRL , Craiova, str. N Balcescu, bl. 23A, sc.1, apt.3
M: 0744 39 87 36.
Email : softproiectcraiova@yahoo.com

VA SEMNALAM URMATOARELE:
Pentru obtinerea avizului de la Protectia mediului, in cazul unor investitii/ lucrari/ cum ar fi realizarea unor investiti: retele utilitati, extinderi sau modificari ale acestora, alte investitii care nu sunt cuprinse in Anexa 1 si 2 din HG 445/13.iulie 2009 din cadrul unei unitati administrativ-teritoriale (municipiu, oras, comuna, etc) este necesara parcurgerea mai multor etape de evaluare conform certificatului de urbanism emis de autoritati in care contrar HG 445/13.iulie 2009, in care se PRECIZEAZA CLAR CARE INVESTITII SE SUPUN AVIZARII/ EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI .
AUTORITATILE STIPULEAZA IN CERTIFICATUL DE URMANISM URMATOARELE:
“4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM :
În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii – de construire/de desfiinţare – solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea Proiectului investiţiei publice / private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.
În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.
În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.
În aceste condiţii:
După primirea prezentului certificat de urbanism, TITULARUL are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau a procedurii de evaluare adecvată. În urma evaluării iniţiale a notificării privind intenţia de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi /sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

Aceste etape presupun realizarea unor documentatii laborioase ce trebuie incarcata online, platite taxe pentru aviz prin posta sau banca, publicare anunturi in presa, apoi trebuie mers si personal acolo, in resedinta de judet, si depuse si pe format hartie, pentru ca la final sa se emita un aviz de mediu in care se mentioneaza ca proiectul nu are impact asupra mediului , DESI in HG . 445/13.iulie 2009 , in anexele la aceasta hotarare de guvern sunt precizate clar: –proiectele care sunt supuse evaluarii impactului asupra mediului-Anexa 1 si –proiectele pentru care trebuie stabilita necesitatea evaluarii impactului asupra mediului-Anexa 2
Este ciudat si faptul, ca toate celelalte avize se cer doar daca sunt necesare, dar nu si in cazul Avizului de mediu.
Pentru proiectele cuprinse in cele 2 anexe la HG . 445/13.iulie 2009 se FACE O BIROCRATIE INUTILA CU COSTURI SUPLIMENTARE, PIERDERE DE TIMP , STRES SI TARAGANAREA REALIZARII ACESTOR PROIECTE.
Solicitam renuntarea la aceasta CERINTA NEFONDATA DIN PARTEA AUTORITATILOR, pentru ca se platesc sume de BANI, SE PIERDE TIMP SI SE PRELUNGESC NEJUSTIFICAT EXECUTAREA RESPECTIVELOR PROIECTE.
LA FINALUL ACESTEI TEVATURI greoaie AGENTIA DE MEDIU elibereaza un document, „Clasarea notificarii „, care inseamna ca de fapt constructia nu are nici un efect negativ asupra mediului inconjurator, ceea ce se stie dinainte SI NU ERA NECESAR CONFORM HG . 445/13.iulie 2009 .