Documente electronice pentru licitatiile din SEAP

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (9 evaluari, media: 5,00 din maxim posibil 5)
Încarc...

SEAP permite realizarea licitatiilor electronice dar pentru a participa la licitatie o firma trebuie sa prezinte documente care se obtin pe hartie de la institutii ale statului precum si scrisoarea de garantie bancara sau polita de asigurare emisa de banca respectiv de asigurator.

Chiar si pentru a participa la licitatiile realizata exclusiv electronic o firma trebuie sa obtina pe hartie documentele de la institutii, sa le scaneze, sa le semneze electronic si apoi sa le incarce in SEAP. De obicei sunt solicitate:
1. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj) emis de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat
2. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale emis de Primaria locala
3. Certificat constatator emis de ONRC
4. Garantie de participare constituita printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari, prin virament in contul autoritatii contractante sau prin plata la casierie. Chiar daca se realizeaza o licitatie in care documentele sunt transmise in forma electronica dovada constituirii garantiei trebuie depusa fizic la sediul autoritatii contractante inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Pentru a simplifica procesul de participare la proceduriile de atribuire autoritatile contractante ar trebui sa accepte aceste documente emise in format electronic, semnate electronic in conditiile legii de institutiile emitente. Desigur, institutiile trebuie sa asigure emiterea documentelor in forma electronica si semnarea lor. Pentru a nu exista dubii cu privire la momentul emiterii trebuie aplicata si marcare temporala in conditiile legii.

De asemenea, ofertele tehnice inaintate de firme trebuie sa poata fi doar semnate electronic, fara a fi necesara imprimarea acestora, semnarea si stampilarea, scanarea, semnarea electronica si apoi incarcarea in SEAP. Atata timp cat, pentru documentele electronice, semnatura electronica este echivalenta, in conditiile legii, semnaturii olografe este in mod clar inutila imprimarea documentelor, semnarea olografa, scanarea si apoi semnarea electronica.

In conditiile in care in SEAP deja sunt utilizate semnaturi electronice cu valoare legala, ANAF solicita depunerea declaratiilor semnate electronic, ONRC utilizeaza semnatura electronica in relatia cu firmele este normal ca infrastructura existenta si procedurile de lucru sa fie extinse si adaptate pentru a simplifica procedurile de participare la licitatii electronice.