Adeverinta/Card de sanatate pentru elevii/studentii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (7 evaluari, media: 5,00 din maxim posibil 5)
Încarc...

CNAS ar trebui sa poata accesa bazele de date ale:
– DEPABD – pentru cartea de identitate / CNP
– baza de date nationala / judeteana cu elevii / studentii activi,
deoarece,
conform Ordinului Nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, dovada calității de asigurat,
Art. 20 – Dovada calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se realizează printr-un document justificativ – adeverința, eliberat de CAS, potrivit fiecărei categorii de persoane, pe baza următoarelor documente:
b) pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani: act de identitate, declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, un document din care să rezulte că au calitatea de elev sau student.

In plus, adeverința este valabila pe durata anului școlar / universitar.
In vacante tinerii isi pierd calitatea de asigurat ?!
Daca tinerii vor urma o forma de invatamant pana la implinirea varstei de 26 de ani Procedura trebuie repetata anual ?!
Propunere: emiterea cardului de sanatate (posibil de comasat cu CI) la implinirea varstei de 18 ani. In functie de evolutia tanarului si de datele din sistem, acesta va dovedi sau nu calitatea de asigurat.