PROCEDEU DE VERIFICARE SI COLECTARE A TAXELOR ACCESORII SALARIILOR

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (Evaluați aceasta propunere)
Încarc...

Procedeul propus, muta obligatia retinerii si virarii la timp a taxelor la bugetul de stat, catre banca angajatorului, astfel se obtin urmatoarele avantaje:

1. Colectare de 100 % a taxelor
2. Calcularea corecta a acestora
3. Obligarea angajatorului de a achita aceste taxe va fi facuta de catre angajati, interventia statului nemaifiind necesara
4. Agentii economici vor fi degrevati de efectuarea tuturor declaratiilor aferente salariilor
5. Agentii economici nu vor mai fi colectori pentru bugetul de stat
6. Cresterea veniturilor la bugetul de stat
7. Eliminarea evaziunii fiscale si eradicarea muncii la „negru”

Procedeul consta in obligarea (prin modificarea codului muncii) agentilor economici de a acorda “SALARIUL COMPLET (total cost pentru angajator) ” doar prin cont bancar si/sau carduri bancare, iar retinerea impozitelor si a celorlalte contributii sa fie debitate(direct debit) in momentul intrarii salariului complet in contul personal al angajatului.

EXEMPLU TEORETIC
(Lei)

SALARIU NET 2500
Angajatorul retine salariatului si plateste la bugete 1023
Angajatorul plateste pentru salariu la bugete 932
TOTAL PLATI BUGETE 1955
SALARIUL COMPLET (total cost pentru angajator) 4455

Practic angajatorul va plati in contul bancar al salariatului, SALARIUL COMPLET, in suma de 4455 lei, iar banca va retine 1955 lei reprezentand platile la bugete, iar suma de 2500 lei va fi la dispozitia salariatului, evidentiind in extrasul de cont toate retinerile. In acest mod nu se mai intarzie platile catre bugete, angajatorii nu mai „gresesc” calcularea si retinerea platilor catre bugete, nu mai e nevoie de o intreaga armata de inspectori fiscali sa verifice toate astea, unii pe teren altii la sediile administratiilor fiscale, nu mai e nevoie sa fie platite penalitati si alte amenzi, care nu sunt deductibile fiscal, iar salariatul are dovada ca s-au platit toate darile catre bugete.

Banca va debita sumele pentru bugete si va vira la trezorerie aceste sume, iar acestea vor avea situatia la zi a veniturilor din salarii si a taxelor platite de contribuabili.
Agentii economici nu vor mai intocmi declaratii si nu vor mai fi obligati cu depunerea a fel de fel de documente la diferite ghisee, nu vor mai sta la cozi in apropierea datei de 25 ale fiecarei luni, ci vor face doar plata salariilor in contul bancar al salariatilor si atat.
Implementarea acestui procedeu este usor de realizat din punct de vedere vedere logistic si tehnic si nu pe cheltuiala statului.

1. Pentru inceput se pot alege cateva societati nationale sau agentii, asta pentru a simula acest procedeu si a testa eficienta si functionalitatea acestuia, precum si a descoperi si elimina, posibilele erori sau puncte slabe.

2. Pentru asta, ca exemplu avem nevoie de o banca de stat(CEC BANK), care este si emitent de carduri pentru plata salariilor la Societatea sau Agentia X, care are 100 salariati cu un salariu mediu net de 2500 lei.

3. In ziua de plata a salariilor, Societatea sau Agentia X, vireaza din contul de disponibil, suma de 100 x 4.455 = 445.500 lei avand atasat un borderou cu sumele salariilor complete ale fiecarui salariat, CNP si codul IBAN aferent fiecarui cont bancar, iar banca retine sumele cuvenite bugetelor in suma de 195.500 lei, dupa care, cu suma de 250.000 lei alimenteaza conturile de disponibil ale celor 100 de angajati.

4. Banca debiteaza fiecarui angajat sumele aferente bugetelor, le insumeaza si le vireaza Trezoreriei Statului la care ataseaza un borderou centralizator cu sumele defalcate pe taxe si bugete, pentru fiecare angajat.

Acest procedeu este usor de pus in practica si are rezultate imediate, iar costurile pentru implementare sunt zero pentru stat, respectiv, ministerul de finante. Avantajele sunt si de partea angajatilor, care vor avea dovada ca li s-au platit toate taxele, asigurarile sociale si de sanatate la timp si in cuantumul corect, iar pentru stat nu va mai fi nici un fel de efort in a le colecta, de la o multitudine de agenti economici.