Declaratia pe propria raspundere prevazuta la Anexa 22 a Normelor de aplicare a noului Cod Fiscal aprobate prin H.G.R. nr. 1/2016

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (10 evaluari, media: 4,80 din maxim posibil 5)
Încarc...

Avand in vedere faptul ca activitatea principala a societatii comerciale a carei angajat sunt este cea de comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate (cod CAEN 4671), si anume bitum rutier, dorim sa supunem atentiei dumneavoastra urmatoarele aspecte, de natura atat faptica cat si legislativa:

Potrivit art. 355 alin. 1 lit. b din Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015) bitumul rutier intra in categoria produselor energetice, avand codul NC 2713 20 00, conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene. Bitumul rutier nu este mentionat si la art, 355 alin. 2 si 3 din Codul Fiscal.

Articolul nr. 394 alin. 1 pct.2 lit. a din Codul Fiscal excepteaza bitumul rutier de la regimul de accizare (Art. 394 – Excepţii (1) Nu se aplică regimul de accizare pentru:
1. produsele cu codurile NC 4401 şi 4402 şi căldura rezultată în aval utilizând aceste produse;
2. următoarele utilizări de produse energetice şi energie electrică:
a) produsele energetice utilizate în alte scopuri decât în calitate de combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire…).
Prin Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HGR nr. 1/2016, se aduc precizari procedurale articolelor de cod mentionate mai sus, si anume la punctul 59 din Norme:
“59. (1) În sensul art. 394 alin. (1) din Codul fiscal, nu se datorează accize pentru produsele energetice prevăzute la art. 355 alin. (1) din Codul fiscal şi care nu se regăsesc la art. 355 alin. (2) din Codul fiscal, atunci când sunt livrate operatorilor economici care declară pe propria răspundere că utilizează produsele respective în unul dintre scopurile prevăzute la art. 394 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) şi e) din Codul fiscal.
…………………………………………….
(3) În aplicarea alin. (1), înainte de fiecare livrare a produselor energetice cumpărătorul are obligaţia să transmită furnizorului de produse energetice din România o declaraţie pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 22, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

De asemenea, la punctul 142 alin. 4 din Norme se precizeaza: „142. (4) În aplicarea prevederilor art. 420 din Codul fiscal, deplasarea până la utilizator în regim de exceptare de la regimul de accizare, potrivit art. 394 din Codul fiscal, a produselor energetice prevăzute la art. 355 alin. (1) din Codul fiscal care nu se regăsesc la alin. (2) de la acelaşi articol este însoţită de o copie a declaraţiei prevăzute la pct. 59 alin. (3).”

Aceste prevederi legale coroborate ne ingreuneaza in mod substantial activitatea, prin prisma urmatoarelor argumente:

Bitumul rutier este, dupa cum ii spune si denumirea, un produs rezultat din procesul de rafinare a reziduurilor petroliere care se utilizeaza exclusiv pentru prepararea mixturilor asfaltice utilizate la constructia drumurilor. Piata de bitum rutier in Romania se situeaza undeva in jur de 500.000 tone/an si majoritatea provenind din import, transportul efectuandu-se cu cisterne auto de 25 de tone. Singurul producator autohton a ramas Rafinaria Vega Ploiesti, dupa inchiderea Arpechim Pitesti, diferenta provenind din tari precum: Ungaria, Polonia, Serbia, Italia.
Conform Codului Vamal bitumul rutier este inclus in categoria produselor energetice cu acciza zero, insa, din pacate, asa cum arata acum legislatia actuala detaliata mai sus, trebuie depusa declaratie pe proprie raspundere de neutilizare ca si combustibil de incalzire sau combustibil pentru motor (agent energetic), pentru fiecare livrare in parte, pentru a fi exceptat de la plata accizei.
Aceasta cerinta legala va bloca aproape in totalitate constructia de drumuri, fiind nevoie de peste 20.000 astfel de declaratii, fara nici un fel de utilitate, deoarece BITUMUL RUTIER NU POATE FI UTILIZAT PENTRU ALTE SCOPURI DECAT PENTRU PRODUCTIA DE MIXTURA ASFALTICA UTILIZATA PENTRU CONSTRUCTIA DE DRUMURI.
La modul in care este formulata acum, legea este imposibil de aplicat, deoarece ar insemna ca fiecare livrare sa fie insotita atat de declaratia comerciantului de bitum catre rafinarie (producator), cat si a constructorului de drumuri catre comerciant, document care dovedeste calitatea de reprezentant legal si copie dupa buletin, in total 10 pagini de date, unele dintre ele date cu caracter personal, documente in copie pe care ar trebui sa le detina conducatorii auto asupra lor, la momentul deplasarii / transportului.

Referitor la documentele precizate a insoti Declaratia pe proprie raspundere (anexa nr. 22), respectiv copia documentului de identitate si dovada calitatii de reprezentant al societatii, facem urmatoarele precizari, cu scopul de a sublinia o serie de obligatii suplimentare ce intervin odata cu solicitarea acestor documente:

In conformitate cu Legea 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal, notiunea de prelucrare a datelor cu caracter personal include operatiunea de colectare date personale, care se face numai cu acordul persoanei, iar pentru colectarea de asemenea date, persoana juridica colectoare in cazul nostru trebuie sa indeplineasca calitatea de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
De asemenea, certificatul constatator si/sau furnizarea de informatii de baza care fac dovada calitatii de reprezentant al unei societati comerciale, emise de catre Oficiul Registrului Comertului, au o valabilitate limitata in timp de numai 30 de zile si vor trebui reinnoite pentru livrarile succesive cu costuri si blocaje in ceea ce priveste perioada de emitere a acestuia.

Pe de alta parte, in varianta proiectului de hotarare de guvern care isi propune a modifica normele metodologice de aplicare a codului fiscal, noul model al declaratiei pe propria raspundere de la anexa 22 ingreuneaza si mai mult procedura livrarii de bitum rutier. Astfel, cumparatorul trebuie sa perecizeze in aceasta declaratie, la momentul lansarii comenzii catre furnizor, numarul si data avizului de insotire a marfii si numarul si data facturii. Inserarea acestor precizari in declaratie, la momentul cerut de lege (lansarea comenzii), este imposibila atata vreme cat numarul si data facturii se cunoaste doar la momentul efectuarii efective a livrarii marfii (descarcarea acesteia din cisterna).

Pentru aceste considerente, va solicitam modificarea normelor legale incidente, in sensul exceptarii bitumului rutier (bitum de petrol) de la aceasta procedura, sau, cel putin, reglementarea depunerii anuale a documentatiei solicitate ca anexa la contract, astfel incat sa acopere intreaga cantitate comercializata, iar in caz de suplimentare a cantitatilor se va depune o noua declaratie.

Mentionam faptul ca bitumul rutier este un produs care se transporta la temperaturi de 160-180 grade Celsius, iar decalarea livrarilor pana la perfectarea tuturor documentelor intre parti in forma actuala, va duce la imposibilitatea efectuarii livrarilor, produsul transportat intarindu-se in cisterne. Costurile cu reincalzirea in vederea utilizarii sunt destul de mari si de durata, aspect care va duce la majorarea costurilor de productie a asfaltului rutier.

Practic, in forma actuala, legislatia va bloca total activitatea de constructii drumuri, doar datorita faptului ca este inclus in categoria produselor energetice un produs care nu poate fi utilizat pentru acest scop.

In speranta luarii in considerare a argumentelor noastre expuse mai sus si a gasirii unei solutii potrivite si rezonabile in sensul modificarii legislatiei incidente, va asiguram de toata solicitudinea noastra.