Titlurile de proprietate la legile de fond funciar

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (4 evaluari, media: 4,75 din maxim posibil 5)
Încarc...

CĂTRE,
GUVERNUL ROMÂNIEI

Mă numesc Brânduşescu Constantin – CNP 1471026182798 – din Comuna Slivileşti, Sat Slivileşti, Judeţul Gorj. Telefon 0253335333, cbrandusescu@yahoo.com .
Supun atenţiei dumneavoastră un act numit PLAN PARCELAR al unităţilor teritorial administrative.
Este prevăzut de Legea 165/ 2013 ca fiind obligatoriu să fie întocmit de Comisiile Locale de Fond funciar şi să fie depus la Comisiile Judeţene de Fond Funciar.
Acest Plan Parcelar presupune intabularea profesionistă, prin coordonate topografice exacte, a tuturor terenurilor agricole – parcele – care fac obiectul Titlurilor de Proprietate prevăzute de Legile Fondului Funciar (L18/91, L1/ 2000, L 247/ 2005).
Acest Plan Parcelar nu este prevăzut de legile fondului funciar, ca fiind necesar în elaborarea documentaţiilor de eliberare a reconstituirilor de proprietate funciară şi titlurile de proprietate eliberate până în anii precedenţi nu au avut în vedere asemenea prevederi cadastrale.
Comisiile Locale de Fond Funciar spun sus şi tare că nu pot întocmi o asemenea lucrare amplă de cadastru, deoarece nu dispun de logistica necesară , care presupune numeros personal topo calificat pentru asemenea lucrări, aparatură topografică pretenţioasă care să identifice coordonatele de cadastru şi să le pună pe hartă cu precizie.
Comisiile judeţene de fond funciar , deşi sunt solidare cu cele locale în întocmirea şi eliberarea titlurilor de proprietate, se mulţumesc să respingă sistematic dosarele de punere în posesie făcute de CLFF motivând respingerea prin lipsa Planului Parcelar.
Nu sunt ajutate cu nimic concret CLFF, de cele judeţene, din punct de vedere logistic şi nici nu propun sancţiuni dacă ar considera că anumite persoane se fac vinovate, de neîntocmirea respectivei lucrări de cadastru.
Şi cum în toţi aceşti ultimi ani (din 2009 frâna s-a pus pe bază de indicaţii, iar din 2013 pe baza L 165/ 2013), s-a constatat de către domnii funcţionari publici din cadrul primăriilor şi cei din cadrul OCPI Gorj –( în cazul meu) – şi se pot încasa fără probleme şi indemnizaţiile de membri ai comisiilor de reconstituire a proprietăţilor funciare.
Nu sunt puse în aplicare nici hotărârile judecătoreşti deşi documentaţiile respective sunt însoţite de măsurări topografice exacte, sunt puse pe hartă cu programul autocad , sunt respectate vechile amplasamente, nu există litigii de proprietate cu vecinii.
Noi cetăţenii, îndreptăţiţi să avem titluri de proprietate funciară, suntem excluşi din prevederile L nr.165/2013, ceea ce în mod tacit anulează prevederile legilor funciare.
Din acest motiv nu ne este opozabil prin efectele neîntocmirii Planului Parcelar, de care în prezent nu se ocupă nimeni.
Lipsa Titlurilor de proprietate nu se datorează lipsei de interes a celor care au făcut cerere de reconstituire a proprietăţii funciare, au fost validaţi în acest sens încă din 1991, şi au chiar şi hotărâri judecătoreşti care obligă comisiile locale şi judeţene să facă punerea în posesie.
Terenurile agricole care nu sunt atribuite vechilor proprietari, vor fi trecute în proprietatea statului, adică ADS, şi probabil că persoane din structurile administrative îşi doresc să dispună după bunul plac de acele terenuri.
Rog Guvernul României să facă tot posibilul, ca documente cu efect birocratic să nu mai stea în calea eliberării titlurilor de proprietate.
Consider că eliberarea acestor TP constituie şi un motiv de siguranţă naţională.
Ipotetic dau un posibil exemplu când un refugiat de peste mări ar face o locuinţă (desigur fără autorizaţie de construcţie) pe pământul fost al părinţilor mei, eu nu îl voi putea îndepărta de acolo, deoarece nu am titlu de proprietate pe un teren care mi se cuvine.
Brânduşescu Constantin