Portofoliul profesorului

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (Evaluați aceasta propunere)
Încarc...

In institutia scolara, exista in diverse departamente, portofoliul profesorului: in Secretariat, la contabilitate, la directiune, in cadrul comisiei de specialitate, in posesia profesorului.
Redau cum este prezentat acest portofoliu:
‘Mapa profesorului reprezinta „cartea de vizita” a activitătii didactice a profesorului eficient, permite
pastrarea materialelor si organizarea acestora astfel incat sa fie operationale, obliga profesorul la o munca de calitate, la responsabilitate si rigoare profesionala, intrucat toate „documentele” sunt „la vedere”.
Structura mapei profesorului:
Partea I: DATE PERSONALE
1. Structura anului scolar
2. Încadrarea (clase, nr.de ore)
3. Orarul
4. Fişa postului
5. Calendarul activitatilor pe anul in curs
6. Curriculum Vitae
7. Raport de autoevaluare
Partea a II-a : ACTIVITATEA DE LA CATEDRĂ
1. Programa şcolara
2. Microprogramele pentru optionalele propuse
3. Planificarea materiei (planificarea anuala si planificarea pe unitati de invatare)
4. Proiecte didactice
5. Teste de evaluare (testele predictive, rezultatele acestora si observatiile-concluziile ce se impun, testele sumative pentru fiecare unitate de invatare sau testele date la sfarsit de semestru sau an scolar)
6. Evaluarea alternativa (titlurile proiectelor, referatelor, eseurilor şi portofoliilor intocmite de elevi)
7. Fise de lucru (pe clase, pe nivel de performanta vizat)
8. Catalogul profesorului
9. Programa de pregătire pentru recuperarea cunostintelor
10. Lista materialului didactic existent
11. Fise cu asistentele la ore
Partea a III-a : PERFORMANTE
1. Calendarul Olimpiadelor, concursurilor scolare
2 Descriptori de performanta
3. Subiecte propuse
4 Tabel nominal cu elevii selectionati si pregatiti pentru aceste concursuri
5. Planificarea pregatirii suplimentare
6. Prezenta la pregatiri
7. Rezultatele obtinute la diferite faze
Partea a IV-a : „PROIECTE PERSONALE”
Cuprinde lista cu proiecte sau chiar proiectele pe care ni le-am propus pe o anumita perioada
Partea a V-a: PERFECTIONARE
Evidenta clara a activitatilor de perfectionare organizate la nivelul unitătii de invatamant (catedra, consilii profesorale) sau de CCD-ISJ, diplome, certificate
Partea a VI-a : MATERIALE
(scrisori metodice, regulamente, publicatii, adrese MECT, ISJ, etc.)”
Dintre toate materielele, considerăm că Planificarea anuala, semestrială si pe unitati de invatare reprezinta piesa cea mai importanta din portofoliu, tocmai pentru că sta la baza celorlalte.’
Dupa cum se observa, aceste documente se vor regasi la nivel de institutie, in diverse departamente, toate pe suport de hartie. Daca cadrul didactic se transfera intr-o alta institutie, va trebui sa depuna alte portofolii.

Consumul de timp si de hartie este prea mare. In plus, multe dintre documentele cerute, se regasesc in alte locatii (in scoala sau pe site-urile Ministerului sau ISJ-urilor) si nu isi au rostul si in aceasta mapa, ce este reactualizata anual.
Ar trebui ca un portofoliu simplificat sa fie depus sub format electronic (pe CD) pentru si in toate departamentele.