INTABULAREA TITLURILOR DE PROPRIETATE

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (Evaluați aceasta propunere)
Încarc...

ÎN CAZUL ÎN CARE TITULARUL TITLULUI DE PROPRIETATE ESTE DECEDAT, PENTRU ÎNTĂBULRE LA CARTEA FUNCIARĂ, SE DEPUNE TITLUL ȘI O CERERE. ÎN JUDEȚUL CLUJ SE CERE OBLIGATORIU CA CEREREA SĂ FIE DEPUSĂ DE UN MOȘTENITOR CARE A OBȚINUT ACEASTĂ CALITATE ÎN URMA SUCCESIUNII FACUTĂ LA NOTARIAT CU UN COST CARE ÎNCEPE DE LA 500 LEI ȘI POATE AJUNGE LA 2500 LEI SAU MAI MULT, CHELTUIALĂ INUTILĂ ÎNTRUCÂT TITLUL DE PROPRIETATE SE ÎNTĂBULĂ PE NUMELE TITULARULUI TRECUT ÎN TITLUL DE PROPRIETATE ȘI NU PE MOȘTENITORI.
ORICUM SUCCESIUNEA SE VA FACE ULTERIOR ÎNTĂBULĂRII TITLULUI DE PROPRIETATE .
MENȚIONĂM CĂ ÎN ALTE JUDEȚE CEREREA SE DEPUNE DE UN MOȘTENITOR , FĂRĂ A DOVEDI CALITATEA ACEASTA PRIN SUCCESIUNE NOTARIALĂ ( EXTRA FUNCIARĂ), URMÂND CA SUCCESIUNEA SĂ SE FACĂ DUPĂ ÎNTĂBULAREA TITLULUI ÎN CARTEA FUNCIARĂ, EVITÂND COSTURILE PENTRU DOUĂ SUCCESIUNI.
TITLURILE DE PROPRIETATE SUNT ELIBERATE DE CATRE OFICIUL JUDEȚEAN DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CARE AR PUTEA FACE ȘI ÎNTABULAREA ACESTORA AUTOMAT !!!
ÎN JUDEȚUL CLUJ ÎNTOCMIREA PROCESELOR VERBALE DE PUNERE ÎN POSESIE ÎN BAZA CĂRORA SE SCRIU TITLURILE DE PROPRIETATE SE FACE DE CATRE UNELE PRIMĂRII FĂRA A ȚINE CONT DE HARȚILE CADASTRALE ȘI ÎN LOC SĂ SE TREACĂ NUMERE TOPOGRAFICE SE TREC VECINĂTĂȚI ( NUME DE PERSOANE ) . PROPUN CA OFICIUL JUDEȚEAN DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SĂ CEARĂ INTOCMIREA PROCESELOR VERBALE CU NUMERE TOPOGRAFICE CONFORM HARȚILOR CADASTRALE !!!