salarizarea personalului din învățământul preuniversitar prin costul standard pe elev

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (Evaluați aceasta propunere)
Încarc...

Salariul personalului didactic din învățământul preuniversitar este inclus în costul standard, fondul lunar și anual de salarii fiind determinat în bugetul școlii în funcție de numărul de elevi. De aceea, școlile mari și mijlocii (ca număr mediu de elevi/clasă) au excedent, iar la încă foarte multe școli mici din mediul rural, cu statul de școală unică cu PJ la nivel de localitate și o populație școlară în medie în jurul minimului de 12 elevi/clasă fondul de salarii dedus nu acoperă necesarul decât pentru prima lună din trimestrul anului financiar. În acest caz:
1. Școala transmite la ISJ un necesar de fonduri pentru restul trimestrului, pe luni calendaristice, necesar dedus din totalul drepturilor salariale calculat conform încadrării aprobate la începutul anului școlar.
2. ISJ + CJ operează o redistribuire a excedentului lunar calculat la nivel de județ după asigurarea fondului de salarii pentru școlile mari.
3. Fiecare primărie din comunele cu număr mic de preșcolari și elevi primește suma suplimentară necesară pentru luna în curs.
4. La nivel de CL se convoacă o ședință extraordinară pentru operarea unei rectificări de buget care să includă întregirea fondului respectiv de salarii.
5. Rectificarea este transmisă spre avizare la CJ sau Prefectură.
6. După avizare Primăria asigură creditarea la nivel de Trezorerie.
7. Trezoreria primește spre decontare documentele financiare întocmite de școală și care, între timp, au fost avizate (în privința corectitudinii conținutului) de ISJ.
8. Personalul încasează, în sfârșit, salariul – uneori și cu 14 zile de întârziere
Această procedură este împovărătoare nu neapărat pentru personalul care nu primește salariul la timp (deși – punctual – unele bănci stabilesc termenul de scadență a ratei în funcție de ziua stabilită la început de an de Trezorerie pentru plata salariilor la școala respectivă, iar ulterior, prin nerespectarea obiectivă a acesteia prin întârzierea plății salariului se poate pune problema aplicării unor penalități în sarcina debitorului); este împovărătoare pentru aparatul administrativ în ansamblu, introducând la fiecare nivel (școală, CL, CJ, ISJ, Trezorerie), lună de lună, operații care pot fi evitate și care consumă timp, efort, consumabile – deci bani care ar putea fi utilizați eficient pentru alte activități.