schimbarea numelui pe cale administrativa

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (Evaluați aceasta propunere)
Încarc...

In prezent documentele solicitate sunt:
Copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui:
– certificate de naştere;
– certificate de căsătorie.
2. Un exemplar al monitorului oficial al României, partea III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui;
3. Consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
4. Copie de pe decizia de aprobare a autorităţii tutelare, în cazurile prevăzute de lege;
5. Cazierul judiciar al solicitantului;
6. Cazierul fiscal al solicitantului;
7. Orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivele cererii sale;
8. Copia B.I./C.I.;
9. Copie paşaport;
10. Declaraţii de notorietate (în cazul în care este necesar) date în formă autentică.