Recrutare Instituții Publice (Proces Complicat)

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (14 evaluari, media: 4,71 din maxim posibil 5)
Încarc...

Buna ziua,

Va trimit mai jos lista cu documentele necesare si feedback-ul meu, pentru ocuparea unui post vacant in cadrul ”Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională”:

”Documentele necesare pentru înscrierea la concurs:
1 – cerere de înscriere la concurs (la sediul MCSI);
2 – copia actului de identitate;
3 – copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4 – copia cărţii de muncă şi/sau adeverinţă de vechime, și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice (formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 192/17.01.2013);
5 – adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
6 – cazier judiciar;
7 – declarație pe propria raspundere care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică;
8 – declarație pe propria raspundere care să ateste că nu a fost destituit din funcția publică sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
9 – curriculum vitae
10 – Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se pot depune la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul al României, Partea a III-a, conform art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată.”

Va trimit, mai jos, feedback-ul meu referitor la fiecare punct:

1. Lista documentelor necesare este foarte lunga si descurajeaza aplicatia candidatilor care nu au resedinta in tara.
2. Trebuie sa existe posibilitatea inscrierii on-line (cerere de concurs).
3. Posibilitatea ca toate documente sa fie trimise in format electronic (upload pe platforma institutiei sau prin e-mail.)
4. ”copia cărţii de muncă şi/sau adeverinţă de vechime, și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice (formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 192/17.01.2013)” – personal nu stiu care e formatul standard aprobat
5. adeverinta medicala – se poate efectua controlul medical si dupa angajare (cum se procedeaza in cadrul firmelor private)
6. cazier judiciar – screening-ul trebuie facut de institutia care angajeaza.
7. declaratia pe propria raspundere care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică – e.g., personal sunt nascut in anul 1988 si nu inteleg de ce trebuie sa fac aceasta declaratie.
8. Din nou, screening-ul trebuie facut de angajator.
9. OK
10. Nu inteleg de ce secretarul comisiei trebuie sa mai certifice documentele daca au fost legalizate de un notar public.

Propun ca procedura de recrutare sa fie asemanatoare cu cea din institutiile private (corporatii, imm-uri etc.). Este testata si functioneaza.
De asemenea, propun ca orice proces de recrutare din orice institutie sa fie facut cu ajutorul unui soft (e.g. Taleo http://www.oracle.com/us/products/applications/taleo/overview/index.htmlutm_source=WeeklyEmail&utm_medium=email&utm_campaign=February28)

Multumesc!

Toate cele bune!

I.