ORDIN nr. 4024 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (7 evaluari, media: 4,86 din maxim posibil 5)
Încarc...

Propun corelarea Codului Fiscal cu Ordinul ANAF nr. 4024/2014 (pentru aprobarea declarației 101 pentru declararea impozitului pe profit -modelul formularelor de raportare contabilă sau fiscală – prevede încă necesitatea ca acestea să fie ștampilate) în sensul în care să nu se mai folosească ștampilele, întrucât nu există obligativitate legală, stampila fiind încă utilizată în Administrația Publică în virtutea inerției. În România, în Codului Fiscal și contabil nu există o normă sau o regulă care să oblige ștampilarea unui document, iar un act semnat are aceeași valabilitate cu unul semnat și ștampilat.
De asemenea, la controalele Curții de Conturi la Administrația Publică Centrală și Locală, să se permită depunerea documentelor semnate electronic și nu fizic (semnate și ștampilate, cu mențiunea “conform cu originalul”).
Precedent:
– OMF65/2015 (care prevede ca formularele-tip să aibă în subsol semnătura administratorului și ștampila firmei) a fost abrogat prin ORDINUL nr. 123 din 28 ianuarie 2016, care nu mai prevede obligativitatea ștampilării documentelor.
– OMF3512/2008 (care prevede obligativitatea ștampilei pe chitanțe) este abrogat prin ORDONANŢA nr. 17 din 15 iulie 2015, care specifică în clar la art. V, alin. (1), (2) și (3) faptul că “Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe documente sau orice alte înscrisuri” depuse la instituţiile sau autorităţile publice, sau emise în relaţia dintre acestea.