Venituri din cedarea folosinței bunurilor

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (Evaluați aceasta propunere)
Încarc...

ANAF a publicat un ghid pentru contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/ghid_chirii_final.pdf

Pentru înregistrarea la ANAF a veniturilor este nevoie de:

contractul de închiriere (un exemplar în original se va păstra de către
organul fiscal);
 declaraţia privind venitul estimat/norma de venit – formular 220
se
va completa în 2 exemplare pentru fiecare proprietar, coproprietar,
uzufructuar sau alt deţinător legal, după caz;
 actul de proprietate/deţinere legală, copie şi original;
 împuternicire însoțită de actul de identitate al împuternicitului, după
caz.

Nu înteleg de ce este nevoie de contract de închiriere în trei exemplare. Nu este suficient că declar venituri? De ce trebuie să demonstrez ANAF printr-un contract care sunt veniturile? Fiind un contract între cele două părți: chiriaș și proprietar, nu înteleg de ce trebuie să fie și ANAF parte din ecuație.

La ANAF pe lângă documentele de mai sus mi s-a cerut și copie după cartea de identitate a chiriașului. De ce ar avea nevoie ANAF de o copie a cărții de identitate a chiriașului?

Apoi pentru că eu și soția mea suntem ambii proprietari ai imobilului, a trebuit să dau copie după cartea ei de identitate și o declarație că ea nu va obține venituri. Cât timp suntem căsătoriți prin comuniune de bunuri, de ce are nevoie ANAF de o astfel de declarație? Nu e mai normal sa considere că dacă nu a fost depusă, venitul este zero?

Pe lângă toate documentele mi s-a cerut și copie dupa cartea mea de identitate. Nu înteleg motivul, având în vedere că in formularul ANAF exista un câmp cu CNP-ul contribuabilului.

În momentul când am depus toate actele mi s-au generat două decizii de impunere: una pentru impozit și alta pentru CASS. În prima era înscris CASS ca 0 RON, dar este a doua decizie doar pentru CASS. Asta înseamnă ca trebuie să consumăm dublu de hârtie pentru a genera o decizie de impunere. Ceva suna greșit în povestea asta.

În momentul în care voi închide acest contract de închiriere va trebui să depun iarăși un dosar întreg de acte legate de rezilierea / încheierea contractului de închiriere.

În concluzie, dacă este atât de dificil să dai bani ANAF pentru închirierea de imobile, să nu ne mire că evaziunea fiscală este estimată la 70-80% pentru acest tip de venituri.

Aș dori să fie atât de simplu, să completez o declarație, o pagină și să o depun fie în spațiul virtual ANAF, fie într-o cutie la sediul ANAF. Atât și nimic mai mult. Sunt sigur ca astfel va crește masiv gradul de colectare din veniturile realizate din închirierea spațiilor în România.