HG 611/2008, art 49, literele e) si f)

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (Evaluați aceasta propunere)
Încarc...

Pentru participarea la CONCURS in vederea ocuparii unei functii publice se solcita adeverinta medicala IN ORIGINAL. In cazul in care se doreste sa se candideze pentru mai multe pozitii, este necesara obtinerea a mai multe adeverinte simultan, nefiind admisa prezentarea adeverintei in original la secretariatul comisiei de evaluare si introducerea in dosarul candidatului a unei copii conforme cu originalul. Aceasta cerinta excesiva duce la incarcarea inutila a sistemului medical, la costuri suplimentare (pentru sistem si candidat) si la risipa de timp in perioada cand ar trebui studiata bibliografia de concurs.O situatie similara apare si in cazul cazierului judiciar, dar acolo exista posibilitatea depunerii unei declaratii pe propria raspundere si prezentarea originalului ulterior. Oricum, in unele situatii se impune prezentarea cazierului in original in toate dosarele depuse. Precizez ca documentele in original sunt solicitate exclusiv pentru participarea la concurs, nu pentru angajare (unde este justificata depunerea lor in original)