Legea 31/1990-Procedura desfiintarii firmelor

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (Evaluați aceasta propunere)
Încarc...

DESFIINTARE FIRME
1.In prezent procedura de radiere/dizolvare este complicata,implica multe costuri si consuma un timp indelungat:
” Etapa I 
1. Cererea de depunere şi menţionare acte (original)
2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor privind dizolvarea şi numirea lichidatorului cu menţiunea încetării mandatului membrilor organelor de administrare şi/sau de conducere ale persoanei juridice (original) – detalii;
3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
4. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale (45 lei – taxele de registru;27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014;)
Etapa a II-a
1. Cererea de înregistrare (original)
2. Hotărârea de la etapa I-a pct. 2 (copie) şi, după caz, hotărârea judecătorească irevocabilă când lichidatorul a fost numit de instanţa judecătorească;
3. Dovada publicării hotărârii de dizolvare şi de numire a lichidatorului în Monitorul Oficial al României. Confirmarea vORCT;
4. Specimenele de semnătură ale lichidatorilor (original)
5. Autorizaţia eliberată de UNPIR şi, după caz, actul de identitate al lichidatorului (copie);
6. Dacă este cazul:hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a respins opoziţia,avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie),împuternicire specială sau avocaţială pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
7. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale(220 lei – taxa de registru;132 lei, reprezentând un procent aplicat taxelor de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014.)
Etapa a-III-a
1. Cererea de depunere şi menţionare acte (original) , pentru depunerea situaţiei financiare de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/acţionari, certificată de persoanele autorizate potrivit legii (copie – detalii), bifată la pct. 5.12;
2. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale(45 lei – taxele de registru;27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014;)
Etapa a-IV-a 
1. Cererea de radiere (original)
2. Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/membri, certificată de către persoanele autorizate, potrivit legii (copie) şi dovada publicării acesteia pe pagina de internet a ONRC sau în Monitorul Oficial cu minimum 15 zile, respectiv 30 de zile (pentru SA şi SCA) înainte de depunerea cererii. Confirmarea publicării se efectuează de ORCT;
3. Certificatul de înregistrare şi certificatul constatator de autorizare (originale);
4. Certificatul emis de organul fiscal competent din care să rezulte că societatea nu are datorii la bugetul de stat consolidat (original);
5. Dacă este cazul:hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a respins opoziţia,darea de seamă asupra gestiunii administratorilor şi raportul cenzorilor/auditorilor financiari, dacă unul sau mulţi administratori din SA şi SCA au fost numiţi lichidatori (original), în cazul SA şi SCA;registrele SA şi SCA,împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original),
6. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale(45 lei – taxele de registru;27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014) ”
2.Propunere:
-Simplificare masiva a procedurii(ceea ce va insemna si reducerea costurilor si a timpului necesar),la cererea actionarului/actionarilor sau asociatului/asociatilor,in baza urmatoarelor conditii/criterii:
>starea firmei(activa,inactiva,cu activ.suspendata,etc.)
>atestarea fiscala a adm.financiare competente(inclusiv mentionarea eventualei opozitii),
>situatia litigiilor in instanta ale firmei
Nota:Toate informatiile necesare se solicita si circula electronic numai intre institit.implicate
>fara etape lichidare/radiere
>solutionare eventuale drepturi/obligatii ale actionarului/actionarilor sau asociatului/asociatilor intre acestia,cu confirmarea lor scrisa.