Certificatul de Urbanism / Autorizația de construire

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (5 evaluari, media: 5,00 din maxim posibil 5)
Încarc...

– Deși Legea 50/1991 specifică faptul că CU se eliberează la cerere cu indicarea scopului și identificării terenului (nr cadastral), în practică (prin Normele Metodologice) se specifică „extras de carte funciară actualizat la zi”. Primăriile interpretează oricum sintagma „actualizat la zi”: 2 zile, 2 săptămâni, 30 de zile. Legea cadastrului și a publicității imobiliare nu specifică termene de valabilitate pentru extrasele de carte funciară de informare. Dpdv juridic, „actualizat la zi” înseamnă ca extrasul de CF să cuprindă ultimele înscrieri.
– La Autorizația de construire se depune un nou extras de carte funciară. Primăriile nu-l mai acceptă pe cel de la CU, pentru că „este vechi”.
Și la CU și la AC se depun și acte de proprietate, copii pt CU și copii autentificate la AC.
– primăriile solicită la CU planuri „actualizate la zi” ale zonei, la scările 1/2000 și 1/500. Acestea pot fi procurate tot de la ANCPI, contra unor taxe de 30-40 de lei.
– Termenele de eliberare ale certificatelor de urbanism și ale autorizațiilor de construire nu sunt respectate de primării.
1. Propunerea este ca primăriile să încheie convenții cu ANCPI prin care să-și obțină, documentele de mai sus, pe care apoi să le remită petentulu, ca anexe la certificatul de urbanism, urmând a fi folosite de petent și pentru obținerea AC.
2. Avizele de amplasament indicate de CU (avize furnizori de utilități: Enel, Radet, Romtelecom etc) pot fi incluse în Certificatul de Urbanism. Ele arată doar că respectivele companii nu au obiecții legate de amplaasament.
3. Autorizațiile pentru branșamentele la rețelele de electricitate, gaze, apă și canalizare, etc au același parcurs: Certificat de Urbanism/ Autorizație de branșamente și se iau după finalizarea construcției. Propunerea este ca în certificatul de urbanism, pentru construcțiile de locuințe cel puțin, să se indice unde se poate branșa construcția la utilități. Branșamentele pentru locuințe nu pot fi estimate corect ca investiție, iar proiectantul adesea nu are date pentru a include în proiect elemente legate de branșamente.