Eliberarea unui certificat de conformitate a diplomei de profesionist in domeniul sanatatii

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (4 evaluari, media: 5,00 din maxim posibil 5)
Încarc...

Pentru eliberarea unui certificat de conformitate a diplomei de medic/farmacist/asistent medical/moasa ai nevoie de urmatoarele:
n cazul titularilor de diplome, certficate si alte titluri de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasa eliberate de un stat tert si echivalate conform legii , care au exercitat efectiv si legal activitatea profesionala in baza acestor titluri de calificare pe o durata de 3 ani in Romania, Ministerul Sanatatii elibereaza o adeverinta care atesta aceasta experienta profesionala necesara procedurii de recunoastere in celelalte state membre.
Documente necesare eliberarii acestei adeverinte:
– cerere in care se vor preciza si datele de contact;
– copie act de identitate;
– copie legalizata dupa atestatul de echivalare;
– copie legalizata dupa diploma echivalata;
– copie legalizata dupa foaia matricola;
– copie dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte experienta profesionala de 3 ani;
– copie dupa documentele de schimbare a numelui.
Certificatele/adeverintele se elibereaza in termen de 30 zile lucratoare,de la data inregistrarii dosarului complet la Registratura Ministerului Sanatatii .
Aceste documente se elibereaza titularului sau unei persoane imputernicite de catre acesta prin procura notariala.
(sursa informatii: http://www.ms.ro/?pag=175&id=8144)
Mentionez ca pentru obtinerea atestatului de echivalare a diplomei sunt necesare:
a) cerere tipizată;

b) actul de identitate valabil şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie;

c) actul de studii ce face obiectul cererii, în copie şi traducere legalizată sau în copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română);

d) foaia matricolă/suplimentul la diplomă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul şcolar, în copie şi traducere legalizată ori în copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română);

e) diploma care a dat acces la programul de studii pentru care se solicită echivalarea/recunoaşterea, în copie şi traducere legalizată, copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română), sau atestatul de echivalare ori recunoaştere obţinut anterior, în copie;

f) alte documente relevante pentru recunoaşterea diplomelor obţinute pentru exercitarea profesiilor reglementate (de exemplu, programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc.);

g) formularul Autorizarea pentru verificare – „Authorization for verification” completat;
h) copie după dovada achitării taxei de evaluare a dosarului, în valoare de 50 lei.
(Sursa informatii: Metodologia de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate din 21.09.2015 – În vigoare de la 02.10.2015; MENCS)