Emiterea unei autorizatii de constructie

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (1 evaluari, media: 5,00 din maxim posibil 5)
Încarc...

Momentan procedura de obtinere a unei autorizatii de constructie este nu numai extrem de costisitoare dar si anevoioasa (am incercat sa schematizez mai jos logic informatiile pe care le-am gasit in acest sens, desi ele sunt disponibile imprastiat pe mai multe site-uri). Aceasta face ca multa lume sa construiasca ilegal, fara o astfel de autorizatie.
Simplificarea procedurii si oferirea de consultanta pentru obtinerea ei ar putea creste considerabil gradul de complianta al cetatenilor cu aceasta etapa.

Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire (depusă la primărie)(valabila max. 12 luni) +
Pas 1. Obținerea certificatului de urbanism pentru care e nevoie de :
1. cerere-tip de eliberare a certificatului de urbanism, care sa cuprinda elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, precum si scopul solicitarii actului;
2. planuri topografice sau cadastrale la scarile 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000, dupa caz, – vizate de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara al judetului sau al municipiului Bucuresti, cu indicarea imobilului – teren si/sau constructii;
3. documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (in copie)
+/- alte avize si acorduri care trebuie obtinute de solicitant si care se refera la zonele asupra carora s-a instituit un anumit regim de protectie sau de restrictii de construire
PAS 2. Obținerea unui proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (6) de la un arhitect
PAS 3. Completarea dosarului cu
b) dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor (4) sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara (5) de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;
PAS 4. Achitarea taxelor legale (7).
PAS 5. Obținerea de (e) avize si acorduri legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;
PAS 6. Depunerea tuturor acestor documente la primărie :
1. certificatul de urbanism
2. autorizarea executării lucrărilor de construcții
3. dovada titlului asupra terenului și/sau construcțiilor
4. extrasul de carte funciară
5. dovada achitării taxelor legale
6. alte avize