Instiintarile privind stingerea creantelor fiscale

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (1 evaluari, media: 5,00 din maxim posibil 5)
Încarc...

I. INEFICACITATEA INȘTIINȚĂRILOR PENTRU STINGEREA CREANȚELOR , astfel:

A.MOTIVAREA TERMENULUI DE INEFICACITATE

1. Înștiințarea pentru stingerea creanțelor este reglementată prin O.G. nr.92/2003 (art.205 și art. 206), cu scopul de a informa contribuabilii în legătură cu modul în care au fost distribuite sumele plătite de aceștia în cele două conturi unice (contul unic pentru Bugtul Statului și contul unic pentru Bugetul Asigurărilor Sociale).

2. Înștiințarea este expediată lunar de unitățile teritoriale ale ANAF, către toți contribuabilii, care, prin Declarația 112, declară creanțe fiscale formate din contribuții sociale și impozit pentru salarii, iar prin Declarația 100 declară impozitele aferente profitului, venitului micoîntreprinderilor, dividendelor etc.

3. Conținutul Înștiințării nu este concludent cu privire la sumele încasate și creanțele stinse, deoarce nu pune în paralelă ( față în față) pentru fiecare lună în parte creanța și suma folosită pentru stingerea ei.
Anexez un exemplar, pentru a observa neconordanțele și deci inutilitatea acesteia.
4. Datorită faptului că nu asigură o informare corelată între suma încasată și suma stinsă, administratorii societăților comerciale și compartimentele de contabilitate nu folosesc aceste înștiințării pentru cunoașterea relațiilor cu unitățile fiscale și a stadiului stingerii crențelor declarate, pentru că suma declarată pe fiecare contribuție sau impozit s-a plătit cumulat, nu contribuție cu contribuție sau impozit cu impozit.
În plus față de cele de mai sus, contribuabilii nu mai sunt interesați de modul cum distribuie ANAF sumele încasate, deoarece ei consideră suficient faptul că prin cele două declarații au comunicat sumele de plată, iar prin cele două conturi unice au efectuat plata lor.
5. Contribuabilii sunt interesați deci să primească de la unitățile teritoriale ale ANAF, informații în legătură cu suma totală plătită în conturi unice și dacă aceasta este conformă cu cea din declarațiile fiscale.
6. Transmiterea de Înștiințări cu conținutul de mai sus, a dus la lipsa unei legături reale între contribuabili și ANAF și ca urmare s-a ajuns pe de o parte la:
a). necunoașterea reală de către contribuabili a stadiului încasării sumelor în conturile unice ( pentru aceasta trebuie să consulte Fișa Sintetică in cadrul unităților ANAF), necunoaștere care persistă până la o eventuală inspecție tematică sau totală, când pot fi constatate și situații surpriză;
b). fac confruntări numai între sumele înregistrate la ANAF ca declarate și plătite în cele două conturi unice, fără să mai urmărească modul de repartizare, așa cum se încearcă informarea prin Înștiințarea menționată;
c). nerealizare de către unitățile ANAF a niciunui aport la încasarea eventualelor sume neachitate la scadență, ceea ce conduce atât la lipsirea bugetului de unele sume, cât și la necunoașterea de către contribuabil a stadiului sumelor declarate și plătite;
d). utilizarea acestei modalități de comunicare conduce și la situații neacceptate de către contribuabili, așa cum a fost Lista datornicilor, care n-a avut rezultatul scontat.
7.Utilizarea Înștiințărilor este costisitoare ( materiale, aparatură, salarii) și fără efectul scontat .
B. PROPUNERE

1. Modificarea art.205 și 206 din O.G. nr.92/2003, în sensul celor ce vor fi prezentate mai jos, prin introducerea termenului de NOTIFICARE PENTRU CREANȚE DECLARATE ȘI NEACHITATE LA SCADENȚĂ
2. Unitățile ANAF să fie obligate să transmită NOTIFICĂRI , tuturor contribuabililor care nu și-au achitat creanțele în cel mult 30 de zile de la scadență, iar în notificări să fie menționate și consecințele pentru întârzieri la plata sumelor.
3. În cuprinsul Planului de conuri să fie incluse două conturi analitice, în care să fie cumulate sumele din conturile în care s-au înregistrat contribuțiile și respectiv impozitele. Aceste două conturi să fie sinonimele conturilor unice pentru Bugetul Asigurărilor Sociale și respectiv pentru Bugetul Statului. Dau două exemple:

a) pentru Bugetul Asiguărilor Sociale, un cont (431.20) Cont unic pentru Contribuții Sociale, în care să se înregistreze atât sumele ce se comulează din conturile în care s-au înregistrat contrubuțiile, căt și plățile făcute în contul unic al Bugetului Asig Sociale, pentru acestea, astfel:
• înregistrarea contribuțiilor;
421 = 4312
6451 = 4311
etc
* transferul în contul unic din contabilitatea societății
% = 431.20 (sau alt cont)
4311
4312
4313
4314
etc
* plata în contul unic al Bugetului Asig.Sociale
431.20 = 512
b) un cont asemănător pentru Bugetul Statului ( 441.20) Cont unic pentru impozite ce se plătesc în contul unic al Bugetului Statului, astfel;
* înregistrarea impozitelor
691 = 441
457 = 446 etc.

* transferul sumelor în contul unic din contabilitatea societății
% = 441.20 (sau alt cont)
441
444
446
* plata în contul unic al Bugetului Statului
441.20 = 512

4. Contribuabilul să facă comparații periodice cu datele din FIȘA SINTETICĂ a celor două conturi unice din evidențele ANAF, fără să mai urmărescă distribuirea sumelor.
Distribuirea sumelor să rămână o operațiune internă a ANAF pentru relațiile sale cu celelate instituții beneficiare de sume din contribuții și impozite.

5.Prin transmiterea de Notificări numai pentru cei cu sumele neachitate la scadență, se realizează ;
a) o informare certă a contribuabilui cu privire la stadiul achitării sumelor declarate;
b) o reducere a timpului de lucru și a consumului de materiale pentru înștiințările fără niciun rezultat,
c) contribuabilul este avertizat că are restanțe la plata obligațiilor fiscale și nu mai poate invoca NECUNOAȘTEREA datoriilor.