Mutarea dosarului de alocație de stat dintr-un județ în altul

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (13 evaluari, media: 4,00 din maxim posibil 5)
Încarc...

Legea 61/1993 stabilește dreptul la alocație de stat pentru copii care îndeplinesc condițiile stabilite la art 1-2. Legea prevede la art. 7 obligația notificării oricărei situații care poate conduce la încetarea/modificarea acordării dreptului la alocație de stat. Normele metodologice (HG 577/2008) care în mod normal, conform art 108 din Constituție ar trebui să organizeze executarea legii (să stabilească modalitatea concretă în care dispozițiile legale pot fi aplicate) adaugă, (în mod neconstituțional – opinia mea) noi instituții (instituția suspendării dreptului la alocație de stat) inexistentă în Lege și impun la art. 19 notificarea modificării domiciliului, în interiorul țării, deși aceasta nu poate să conducă la încetarea acordării dreptului sau la modificarea acordării acestuia (cuantum, titular, etc).
1. Cu toate acestea,conform art. 19 din Norme, In situatia schimbării domiciliului beneficiarul/reprezentantul legal trebuie să notifice AJPIS din județul în care a depus dosarul inițiat, pentru ca acesta să fie transferat la AJPIS de la noul domiciliu. Deși nici legea nici normele nu prevăd, AJPIS solicită depunerea certificatului de naștere al copilului (document existent la dosarul depus inițial), buletinele părinților (deși este relevant doar cel al părintelui care încasează alocația de stat, în baza cererii inițiale – celălalt părinte dacă ar avea ceva de obiectat se poate adresa instanței de judecată/AJPIS. Mai mult conform art. 309 din codul civil sotii au îndatorirea (si nu obligația legală) de a locui împreună și pot decide să locuiască separat dacă vor. PROBLEMĂ: TIMP PIERDUT DE CĂTRE BENEFICIAR/REPREZENTANT LEGAL
2. După depunerea actelor decise de către funcționarul public de la AJPIS după bunul său plac , CNP-ul reprezentantului legal/copilului titular al dreptului la alocație de stat este transferat ELECTRONIC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! la noul domiciul, iar beneficiarul/reprezentantul legal TREBUIE SĂ FĂCĂ / ÎNTOCMEASCĂ UN NOU DOSAR – conform art. 19 alin 3 din norme (deși tocmai a depus toate actele la AJPIS) pe care să-l depună la Primăria de la domiciliul nou. PROBLEMĂ: TIMP PIERDUT !!!!!, DOSARE, COPII DUPĂ DOCUMENTE, TIMP DE APROBARE A NOULUI DOSAR, SUSPENDAREA PLĂȚII ALOCAȚIEI DE STAT.
Concluzie:
a. Lipsă de asumare a răspunderii / Neîncredere /- dosarul de alocație de stat este aprobat/în plată – condițiile pentru acordarea dreptului sunt îndeplinite (au fost verificate) iar modificarea domiciliului nu este de natură să ducă la încetarea acordării lui – deci reaprobarea /reconfirmarea dreptului de către o altă structură a aceleeși entități (ANPIS) este ABERANTĂ !!!!! Pentru atenuarea unui așa – zis risc (ca alocația de stat să fie încasată de către o persoană care nu are dreptul – deși eventuala persoană îndreptățită poate să conteste oricând !!!) se adaugă la lege dispoziții noi (neconstituțional) și se PUN OAMENII PE DRUMURI ÎN MOD TOTAL INUTIL și ABERANT
b. lipsă de comunicare între structuri ale aceleeași entități – dacă tot se cere depunerea documentelor actuale la AJPIS la care se află dreptul în plată, de ce nu se transferă și dosarul fizic la AJPIS de la noul domiciliu ??????