Formularul F.6 (Certificat de Urbanism) din Ordinul MDRL 839/2009

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (Evaluați aceasta propunere)
Încarc...

Prin Certificatul de Urbanism în vederea obținerii Autorizației de Desființare sau Construire a unei/unor construcții, prin formularul în cauză, chiar dacă imobilul nu se află în zone protejate, tot se solicită punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului. În 100% din cazuri (cu imobile ce nu se află în zone protejate) pentru desființarea sau construirea locuințelor individuale și anexelor gospodărești, autoritatea competentă pentru protecția mediului emite o notificare prin care, deoarece proiectul in cauză nu intră sub incidența HGR 445/2009 și HGR 57/2007, se clasează notificarea deoarece citez din notificările primite „proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată”.