Informaţii privind PCUe

PUBLICAREA INFORMAŢIILOR PE PUNCTUL DE CONTACT UNIC ELECTRONIC

Pe punctul de contact unic electronic (PCUe) autorităţile şi instituţiile publice pot să facă disponibile informaţii cu privire la serviciile publice furnizate sau pot să ofere servicii publice electronice prin intermediul platformei.

În vederea aplicării art. 1 şi art. 2 al. (2) din OUG nr. 41/2016, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea uor acte normative, va fi utilizată doar funcţia informaţională a platformei.

Astfel, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale se vor înscrie în PCUe, pentru a publica modele de cereri tip şi informaţii despre serviciile publice furnizate, precum şi pentru a aduce la cunoştinţa publicului adresa de e-mail la care se poate trimite copia electronică după actul de identitate, dacă beneficiarul serviciului public alege această opţiune. În respectiva situaţie fiecare instituţie sau autoritate publică se va asigura că sunt respectate condiţiile de acces, de păstrare şi de ştergere/anonimizare a datelor cu caracter personal.

Înscrierea în PCUe, necesită parcurgerea următorilor paşi :

  • Semnarea unui protocol de colaborare între Agenţia pentru Agenda Digitala a Romaniei şi autoritatea competentă – anexa 1;
  • Desemnarea administratorului de către autoritatea competentă. Atribuţiile administratorului sunt acelea de a configura procedurile in PCUe – acest lucru se realizează printr-o adresă din partea instituţiei;
  • Configurarea/Publicarea procedurilor în PCUe inclusiv formularele/cererile aferente potrivit anexei 2-model de procedură configurată.

Informaţiile necesare configurării unei proceduri, inclusiv actele/formularele/cererile aferente acesteia, se regăsesc şi la secţiunea Catalogul de Servicii disponibil la adresa www.edirect.e-guvernare.ro.

  • Personalul de specialitate din cadrul AADR, ofera sprijin persoanelor desemnate din instituţii sa utilizeze PCUe, printr-un serviciu de help desk, telefonic sau prin email. Pentru mai multe informatii, vă rugăm să contactaţi personalul de specialitate al AADR la numerele de telefon : 021 305 2751 si 021 305 2750 sau la adresele de email info@aadr.ro .
  • Pentru autorităţile publice ale administraţiei centrale care s-au înscris în PCUe şi şi-au desemnat administratori, conform anexa 3, este necesarea doar configurarea procedurilor în portal.

 

Anexa 1.Protocol de colaborare

Anexa 2. Model configurare proceduraAnexa 2 -Model configurare procedura

Anexa 3-Institutii inrolate in PCUe